Mediation is een formele, heldere procedure om conflicten op te lossen. Het mediationproces zelf is informeel en flexibel, en kent vier fasen. Deze kunnen in één of meerdere bijeenkomsten doorlopen worden.

 

Mediation kent twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Niemand kan worden gedwongen om aan het mediation proces mee te (blijven) doen en de deelnemers verbinden zich vooraf aan geheimhouding. Slaagt de mediation niet, dan mag de informatie die bekend is geworden door de mediation, niet tegen elkaar gebruikt worden in bijvoorbeeld een juridische procedure.

 

De mediator helpt partijen ook vooruit te kijken, hoe ga je een volgende keer met een ‘kortsluiting’ om? 

Het geheim van een succesvolle mediation is dat partijen hun eigen oplossing hebben gevonden die tegemoet komt aan hun belangen en is getest op uitvoerbaarheid. Aan dit soort afspraken houden mensen zich beter dan aan oplossingen die door anderen (bijvoorbeeld de rechter) zijn opgelegd.

 

> Bespreek de mogelijkheden met Alegria Mediation